الاحد, نوفمبر 01, 2020 Sunday 1 November 2020 - 3:47

شرکت خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک

 
اطلاعات تماس

آدرس: شهرک صنعتی توس- فاز یک- خیابان صنعت 11- قطعه 339-شرکت سازه های هیدرولیک

تلفن: 5412300-4  و 4- 5410162- 0513 تلفکس:5413356-0513

تلفن دفتر تهران : 3-44733742 -021  فاکس : 44700072 -021 

ایمیل:info@hes.ir

ارتباط با IT: it@hes.ir

آدرس: شهرک صنعتی توس- فاز یک- خیابان صنعت 11- قطعه 339-شرکت سازه های هیدرولیک

تلفن: 5412300-4  و 4- 5410162- 0513 تلفکس:5413356-0513

تلفن دفتر تهران : 3-44733742 -021  فاکس : 44700072 -021 

ایمیل:info@hes.ir

ارتباط با IT: it@hes.ir


تماس با مدیرارسال