الاربعاء, فيفرييه 26, 2020 Wednesday 26 February 2020 - 15:51

شرکت خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک

 
درباره ما

شرکت خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک

uشرکت خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک در سال 1374 با هدف تحقیق و توسعه بر روی پمپ های هیدرولیک پیستونی تاسیس و پس از اخذ مجوزهای لازم در سال 1378 با انعقاد قرارداد با شرکت سازه گستر سایپا به جمع بزرگ خانواده قطعه سازان خودرو پیوست. این شرکت توانست طی مدت یک سال تبدیل به پیمانکار اصلی این گروه در خصوص مجموعه های پمپ ترمز، کلاچ اصلی و کمکی نیسان گردد و بتواند از واردات این مجموعه ها به کشور تا حد زیادی جلوگیری نماید.

uاین شرکت با تکیه بر دانش فنی، قابلیت های مدیریت و نیروی متخصص (بالغ بر 250 نفر) توانست سهم بزرگی از زنجیره تامین (بالای 90%) گروه های خودروسازی سایپا و بهمن موتور را به خود اختصاص دهد و هم اکنون توانائی تولید سالیانه بیش از 1/000/000 مجموعه قطعات ایمنی و فوق ایمنی خودرو را دارا می باشد و از نظر کیفیت و قیمت پیشتاز این عرصه است.

 

شرکت خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک

uشرکت خدمات مهندسی سازه های هیدرولیک در سال 1374 با هدف تحقیق و توسعه بر روی پمپ های هیدرولیک پیستونی تاسیس و پس از اخذ مجوزهای لازم در سال 1378 با انعقاد قرارداد با شرکت سازه گستر سایپا به جمع بزرگ خانواده قطعه سازان خودرو پیوست. این شرکت توانست طی مدت یک سال تبدیل به پیمانکار اصلی این گروه در خصوص مجموعه های پمپ ترمز، کلاچ اصلی و کمکی نیسان گردد و بتواند از واردات این مجموعه ها به کشور تا حد زیادی جلوگیری نماید.

uاین شرکت با تکیه بر دانش فنی، قابلیت های مدیریت و نیروی متخصص (بالغ بر 250 نفر) توانست سهم بزرگی از زنجیره تامین (بالای 90%) گروه های خودروسازی سایپا و بهمن موتور را به خود اختصاص دهد و هم اکنون توانائی تولید سالیانه بیش از 1/000/000 مجموعه قطعات ایمنی و فوق ایمنی خودرو را دارا می باشد و از نظر کیفیت و قیمت پیشتاز این عرصه است.