پروژه‌های در جریان

با توجه به برنامه‌های توسعه سازمان، دو پروژه تولید قطعات Hi-Tech سیستم مودولاتور ترمز ABS و قطعات مربوطه (جزو طرح‌های ملی)، مستر و بوستر BA، مجموعه شلنگ سیال 206 و سیستم نوین فرمان EPS (سیستم پمپ فرمان الکترونیکی) خودرو فاز مطالعاتی را پشت سر نهاده و پس از کسب موافقت‌های شرکت‌های خارجی صاحب دانش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به 110 میلیون دلار، آماده به اجرا می‌باشد.